Propozice projektu NA BÍLOU HORU

Hlavní soutěž: O nejvyšší počet výstupů na kopec Bílá hora za 1 rok

Vedlejší výzvy: O nejvyšší počet výstupů v určitém období

Pořadatel:

Zážitky v pohybu, z. s.

Riegrova 1945/9

74101 Nový Jičín

Statutární orgán: Mgr. Jiří Klein, kontakt: klein.jiri@gmail.com, 603307107

 

Spolupořadatel:

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.

Záhumenní 1152

742 21 Kopřivnice

Zastoupená jednatelem Ing. Janem Bittnerem, ktk@ktk.cz, 556 821 076

 

Projekt Na Bílou horu je otevřen pro všechny milovníky aktivního života a pohybu v přírodě, bez omezení věku.

Všichni účastníci se musí do projektu Na Bílou horu zaregistrovat a zaplatit jednorázové roční startovné, pokud není stanoveno jinak.

Pro evidenci výstupů na Bílou horu jsou použity elektronické snímače otisků prstů.  Při registraci účastníka je nutné pořídit otisky, nejméně tří prstů z každé ruky. Pořízený otisk je před uložením do snímače zpracován matematickými operacemi (hashováním) tak, aby nebyl volně čitelný nebo zpětně rekonstruovatelný. (Stanovisko k docházkovým systémům společnosti IReSoft – Alveno)

Sezona 2020/21 start: 15. května 2020 v 00:00 hod – konec: 31. ledna 2021 v 23:59 hod.

Registrace:

Registrace do projektu Na Bílou horu započne od 15. května 2020

Každý účastník absolvuje registrační proces (formulář, otisky, roční startovné) na Kontaktním místě Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o. Registraci je možné provést každé úterý. Abyste nemuseli zbytečně čekat, doporučujeme domluvit registraci předem (tel. 595 179 130 nebo kontaktni.misto@ktk.cz). Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete předem vytisknout a vyplnit. Pro prodloužení účasti pro další rok každý stávající účastník zaplatí prolongaci registračního poplatku.

Startovné:

Jednorázové i prodlužované startovné pro účastníky starší 15 let je 200,- Kč pro jednu sezonu. Pro sezónu 2020/21 je startovné 0 Kč.

Jednorázové i prodlužované startovné pro děti (do 15 let) a seniory (nad 65 let) je 150,- Kč pro jednu sezónu. Pro sezónu 2020/21 je startovné 0 Kč.

Kategorie:

Děti do 15 let, ženy I do 35 let, ženy II nad 35 let, muži I do 45 let, muži II nad 45 let a senioři ženy a senioři muži nad 60 let.

Umístění snímačů:

  1. snímač Rozhledna Bílá hora, GPS: 49.5942694N, 18.1265033E (mapa)
  2. snímač Kopřivnice je umístěn u Kontaktního místa KTK, Obránců míru 1049, Kopřivnice, GPS: 49.6007008N, 18.1423156E (mapa)
  3. snímač Štramberk je umístěn na adrese Náměstí 310 ve sklepním okýnku, GPS: 49.5908039N, 18.1175356E (mapa)

Pro správnou funkci snímače zacloňte při pořizování otisku snímač rukou, či tělem.

Jak zaevidovat jeden výstup za den:

Z kteréhokoli směru vystoupat, vyběhnout nebo vyjet (dále jen „vystoupat“) na kopec Bílá hora a pořídit na snímači otisk. V tuto chvíli je započítán jeden výstup za den. Kdyby účastník v jednom dni znovu vystoupal na kopec Bílá hora a pořídil na snímači další otisk, nebude se započítávat, protože není kontrola, že sestoupal do Kopřivnice.

Jak zaevidovat více výstupů za den:

  1. Z kteréhokoli směru vystoupat na kopec Bílá hora a pořídit na snímači otisk.
  2. Sestoupit do Kopřivnice nebo do Štramberka a na snímači pořídit otisk.
  3. Znovu vystoupat na kopec Bílá hora a pořídit na snímači otisk. Tímto postupem jsou započítány 2 výstupy za den. Pro další výstupy je potřeba vždy opakovat postup podle bodů 2. a 3.

Poslední otisk musí být pořízený na kopci Bílá hora v jednom dni do 23:59 hod.

Trasy:

Výchozí bod není stanoven a účastnící volí trasu sami podle své polohy.

Ceny:

Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií jsou zveřejněny před započetím hlavní soutěže a před započetím vedlejších (krátkodobých) výzev.

Ekologie a ochrana přírody:

Lokalita v okolí Bílé hory patří k významným krajinným prvkům přírody a nalézá se tam řada vzácných rostlin, hmyzu i živočichů. Účastníci při svých výstupech musí užívat pouze vyšlapané stezky a turisticky značené cesty, aby vstupem mimo tato místa neničili rostliny, neplašili zvěř a nepoškozovali půdní kryt.